Přiměšovací tubus PTD 206 pro kartuše tuhého smáčedla KTS DUO - prodloužená verze

kartuse-foto02
kartuse-foto03

Přiměšovací zařízení vyvinuté speciálně pro aplikaci tuhých smáčedel. Jeho konstrukce umožňuje efektivní omývání vložené kartuše tuhého smáčedla KTS DUO a rozpouštění účinných látek do protékající hasební vody. Protékající voda tak získává výrazně lepší smáčivé a hasící schopnosti. Přiměšovač se vyrábí ve dvou verzích - v základní, krátké verzi, pro kartuše KTS DUO a v prodloužené verzi pro použití dvou kartuší najednou, případně pro použití starších typů kartuší (AQUA ECO, Pyrocoom) .

Přiměšovací tubus lze umístit přímo na výtlak z čerpadla nebo v případě více útočných proudů před rozdělovač. Malé rozměry a snadná obsluha usnadňují a zefektivňují hasební zásah.

Přiměšovací tubus PTD 206 s tuhým smáčedlem KTS DUO se doporučuje využít především při hašení požárů:

 • zemědělských, travních a lesních porostů, rašelinišť, apod.
 • stohů, seníků, slamníků
 • bytů, sklepů, skladů, prodejen
 • výrobních a průmyslových provozů
 • skládek, hald, apod.

Použití smáčedla KTS DUO přináší tyto výhody:

 • zrychlení zásahu
 • úsporu vody
 • úsporu na provozních nákladech CAS, čerpadel (PHM, servisní intervaly)
 • úsporu doby nasazení sil a prostředků, snížení opotřebení
 • snížení přímých škod způsobených požárem a následných škod způsobených vodou
 • efektivní smáčení při preventivním skrápění
 
Přiměšovací tubus PTD 206 prodloužená verze - pro 1 - 2 kartuše smáčedla = vstup i výstup závit 2,5" (B75). Cena je uvedena bez spojek !!
6.413 Kč (267 € / kus)
Cena s DPH
5.300 Kč (221 € / kus)
Cena bez DPH
Skladem u dodavatele
 • Detailní popis
Přiměšovací tubus (dále přiměšovač) PTD 206 se používá k aplikaci tuhých smáčedel KTS DUO, případně jiných typů kartuší tuhého smáčedla. Kartuše vložená do síta přiměšovacího tubusu je omývána protékající vodou, do níž se rozpouští aktivní látky zvyšující hasební účinnost při hašení požárů třídy A. Smáčedlo snižuje povrchové napětí vody, díky tomu voda efektivně smáčí povrch a zároveň lépe zatéká do hloubky hořícího materiálu. Tyto dva efekty výrazně zvyšují chladicí schopnost vody, urychlují uhašení a brání další progresi hoření.

Konstrukce přiměšovače zajišťuje efektivní a rovnoměrné rozpouštění kartuše. Veškerá voda vstupující
do přiměšovače se dostává v turbulentním proudění do kontaktu s kartuší a je ošetřena smáčedlem.
Dostatečné děrování síta minimalizuje tlakovou ztrátu na přiměšovači a zároveň zabraňuje ucpání
přiměšovače nečistotami při čerpání z přírodních zdrojů (jehličí, listí, písek, apod.).

Přiměšovač se doporučuje připojit přímo na výtlak čerpadla v kombinaci spojek B-C pro jeden útočný
C proud, případně v kombinaci spojek B-B pro monitor nebo před rozdělovač pro více útočných proudů.
Toto uspořádání umožňuje zasahujícím hasičům soustředit se na zásah, zapojení a doplňování
zabezpečuje strojník. K samotnému hašení se používají běžné proudnice nebo monitory. Přiměšovač lze
zařadit v případě potřeby na jakékoli místo hadicového vedení, např. pro hašení kropicí lištou.

Přiměšovací tubus PTD 206 s tuhým smáčedlem KTS DUO se doporučuje využít především
při hašení požárů:
 • zemědělských, travních a lesních porostů, rašelinišť, apod.
 • stohů, seníků, slamníků
 • bytů, sklepů, skladů, prodejen
 • výrobních a průmyslových provozů
 • skládek, hald, apod.
Použití smáčedla KTS DUO přináší tyto výhody:
- zrychlení zásahu
- úsporu vody
- úsporu na provozních nákladech CAS, čerpadel (PHM, servisní intervaly)
- úsporu doby nasazení sil a prostředků, snížení opotřebení
- snížení přímých škod způsobených požárem a následných škod způsobených vodou
- efektivní smáčení při preventivním skrápění

TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DATA
 • Vzhled: tubus z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou černým eloxem, na vstupu a výstupu opatřený závitem pro připojení půlspojek, děrované nerezové pouzdro pro kartuši v podobě dutého válce vsazené do vstupu tubusu
 • Průměr tubusu: 79 mm v nejširších místech tubusu
 • Průměr příruby: 85 mm v nejširším místě příruby
 • Délka tubusu: 185 mm (základní) / 315 mm (prodloužená verze) - bez přírub a půlspojek
 • Délka příruby: 40 mm – bez půlspojky
 • Hmotnost: 0,7 kg (základní) / 1,1 kg (prodloužená verze) - bez přírub a půlspojek
 • Tlaková pevnost: PN 12 – maximální provozní tlak 1,1 MPa
 • Tlaková ztráta: <10 %

NÁVOD K POUŽITÍ

Zapojení přiměšovače

Přiměšovací tubus s vloženou kartuší se vřadí do hadicového vedení, ideálně na výtlak čerpadla v kombinaci spojek B-C pro jeden útočný proud, případně B-B pro monitor nebo před rozdělovač pro použití více útočných proudů. Toto uspořádání je nejvýhodnější z hlediska obsluhy a doplňování, které zabezpečuje strojník. Doplnění přiměšovače novou kartuší se provádí při zastaveném průtoku na výtlaku po odpojení vstupní půlspojky, případně po odšroubování příruby.

Přiměšovač musí být připojen ve směru průtoku vody (viz šipka na tubusu) tak, aby voda natékala do otevřené strany síta s kartuší. V případě opačného zapojení bude kartuše odplavena do hadicového vedení a ucpe proudnici!

Kartuše se vkládá rozbalená do síta přiměšovacího tubusu. V případě použití prodlouženého přiměšovacího tubusu lze vložit pouze jednu kartuši KTS DUO nebo i dvě za sebou k prodloužení doby zásahu. Pro zjednodušení a zrychlení přípravy k zásahu je možno kartuši vložit do tubusu před výjezdem, a pokud to konstrukce vozidla umožňuje, připojit přiměšovač rovnou na výtlačné hrdlo pod roletu. Takto připravenou kartuši se doporučuje spotřebovat cca do 3 měsíců od rozbalení.

ÚDRŽBA

Po ukončení zásahu je třeba přiměšovací tubus odpojit a zbytek kartuše nechat vyschnout (mimo tubus, nebo v tubusu nastojato tak, aby nemohla uvnitř zůstat voda). Zbytek kartuše lze využít pro cvičné účely, mytí a odmašťování, apod.

Zaschlé zbytky smáčedla lze odmočit ve vodě. Pokud je do tubusu vložena kartuše pro okamžité použití, je třeba udržovat přiměšovač v suchu. Přiměšovač nevyžaduje zvláštní údržbu, je možno jej uložit spolu s ostatním vybavením na zásahovém vozidle. Závity je možno v případě potřeby ošetřit běžným voděodolným mazivem.

Výhody pro vás
DOPRAVA ZDARMA pro ČR
Nad 14 000,- Kč bez DPH (s výjimkou - viz Obchodní podmínky)
603 427 133
Nejste si jistí, rádi Vám pomůžeme s výběrem
Bonus pro vás
Sleva 3% z obratu za uplynulý rok pro registrované zákazníky - viz Obchodní podmínky