Skládací multifunkční nádrž zvýhodněný set, velikost: XXL

Multifunkční nádrž set.jpg
1) Skládací multifunkční nádrž velikost S - Slouží jako ochranná plachta, vana, nádrž, která chrání osoby a předměty před vodou a ropnými a chemickými kapalinami rychlým a jednoduchým složením se přemění na nádrž připravenou k zachycení unikajících kapalin v případě, že hrozí kontaminace a ekologická katastrofa.

2) Rezistenční vložka - Slouží jako vnitřní vyměnitelná vložka, která ochraňuje multifunkční nádrž před znečištěním a poškozením např. před koncentrovanými chemickými látkami. Rezistenční vložka odolává kyselinám a louhům. Má integrovaný ukazatel výšky hladiny, pro orientační určení zachycené látky. Materiál PVC

3) Podložka - Pro bezpečnou manipulaci s multifunkčními nádržemi, zaručuje jejich delší životnost. Chrání multifunční nádrž proti proražení nebo roztržení nerovnostmi terénu.

4) Přepravní taška - slouží k lepší manipulaci a skladování.
31.170 Kč (1 247 € / kus)
Cena s DPH
25.760 Kč (1 030 € / kus)
Cena bez DPH
Skladem u dodavatele
 • Detailní popis
Technické údaje:
1) Skládací multifunkční nádrž velikost S
 • nádrž je vhodná jako mobilní bazén, snadno použitelný pro hygienické, technické a dekontaminační účely
 • vhodná ke krátkodobému skladování technických kapalin, ropných produktů a chemikálií
 • materiál je odolný vůči technickým kapalinám, chemikáliím a veškerým ropným výrobkům jako topný olej, nafta, hydraulické oleje, benzín aj. (viz tabulka chemické odolnosti)
 • u každého výrobku je integrovaný ukazatel výšky hladiny pro orientační určení množství zachycené látky
 • materiál – odolné PVC se speciální povrchovou úpravou, vyztužené polyethylenovou tkaninou, výztuhy PP
 • barva - červená 
 • Rozměry nádrže: 2000 x 2000 x 425 mm
 • Objem: 1600 litrů
 • Rozměry plachty: 2850 x 2000 mm
 • Rozměry balení: 700 x 1450 x 120 mm
 • Hmotnost: 26 kg
2) Rezistenční vložka
 • Rozměr vložky: 1990 x 1990 x 425 mm
 • Objem: 1600 litrů
3) Podložka
 • Rozměr podložky: 2200 x 2200 mm
 • Hmotnost: 3 kg
Návod k použití
Multifunkční nádrž
 
Multifunkční nádrž ET je univerzální ochranný a záchranný prostředek vyrobený z chemicky odolného materiálu, který ve složeném stavu šetří místo potřebné ke skladování. Po rozložení je rychle a bezpečně připravena vana/nádrž chránící zdraví osob, majetek a životní prostředí při nežádoucím úniku látek.
 
Doporučené použití:
Integrovaný záchranný systém, chemický průmysl, doprava, stavebnictví, zemědělství, vodní a lesní hospodářství a podobně.
 
Varianty provedení
Multifunkční nádrž ET vyrábíme v několika rozměrových i barevných provedení. Speciální obdelníkové provedení „CARGO“ je určeno pro manipulaci na EURO paletách, možnost umístění do zavazadlového prostoru vozidla, při převozu sypkého či špinavého nákladu. Výrobek je možné použít i jako kanálová uzávěra, která zamezí únik nebezpečných látek do kanalizace. Rozšíření užitných vlastností vany lze dosáhnout užitím rezistenční vložky – prodlužuje životnost vany, zlevňuje provozní využití vany (při kontaminaci a použití lze likvidovat pouze vložku a vanu dále využít) odolnost vůči širšímu spektru chemických látek. Rozměrově větší výrobky je možné použít jako mobilní nádrž na přečerpání tekutin, tak i jako ochrannou plachtu.
 
Popis základních částí
V plošném rozložení se výrobek používá jako podložka při práci pod vozidlem nebo v podobných případech, kdy není žádoucí přímý kontakt osob a předmětů se zemí nebo podložkou.Dále se dá použít jako ochranná plachta před deštěm a sněhem nebo vrchní kontaminací. Postupným rozkládáním se dosáhne požadované manipulační plochy. Při prostorovém rozložení (složení boků) je pohotově připraven jako flexibilní záchranná čtvercová nebo obdélníková nádrž nečekaného objemu. S úspěchem se používá při zásahu hasičských a záchranných jednotek při ochraně majetku a přírody. Svou flexibilní konstrukcí umožňuje nasazení pod vozidlo, cisternu, ale i v průmyslových provozech při opravách haváriích strojů a technologických zařízení při úniku kapalin, případně jiných substancí. Rezistenční vložka je určena především na jednorázové použití, prodlužuje životnost samotné nádrže. Taška slouží nejen na manipulaci, ale i jako ochranný obal před mechanickým poškozením.
 
Postup skládání
Rozložení: postupným rozbalováním ze složeného přepravního stavu získáme ochrannou plachtu, postupným zvednutím bočnic a následným zajištěním v rozích žlutými poplastovanými háčky vznikne ekologická nádrž na unikající kapaliny. Způsoby složení rohu nádrže jsou dva. Do této nádrže je možné zachytávat technické kapaliny, ropné výrobky, chemikálie apod.
Rezistenční vložka se vkládá dovnitř vany a je zajištěna zpravidla 6 pojistkami. Opětovné složení nádrže/plachty. Složenou vanu včetně rezistenční vložky a podložky vložíme do tašky.
Likvidace použité vložky, případně multifunkční plachty musí být v souladu s legislativou a interními předpisy uživatele. Buďte šetrní k přírodě a ochraně životního prostředí. Myslete na bezpečnost svou i ostatních lidí kolem Vás!
 
Umístění a manipulace
Nádrž pokládejte na pokud možno rovný podklad, dbejte aby pod vanou nebyly ostré předměty jako sklo, hřebíky, špičaté kameny mimo dosah ohně nebo jiných přímých tepelných zdrojů apod. Pro větší bezpečnost doporučuje nádrž umístit na speciální podložku dodávanou jako příslušenství. Prodloužíte výrazně životnost výrobku.
K manipulaci s nádrží využijte ocelových lan s karabinami určenými pro ruční případně strojovou přepravu. V žádném případě neposouvejte nádrž mimo podložku. Na mechanické poškození dna se záruka výrobce nevztahuje.
Dodržujte maximální nosnost výrobku, neplňte nádrž nad horní ukazatel hladiny, umístěný na stěně vany případně vložky. Manipulovat s nádrží ET je možno minimálně dvěma osobami, nebo obvyklými zdvihacími manipulačními prostředky. Při manipulaci s kapalinou dbejte na správné uchopení nebo zavěšení nádrže ET za ocelová lana a zabraňte posouvání po nerovných plochách bez ochranné podložky – může dojít k poškození dna vany a další havárii! Při manipulaci a použití nádrže dbejte dodržování zásad bezpečnosti práce a použití ochranných pracovních pomůcek s přihlédnutím na manipulovatelnou látku. Doporučujeme pracovat v ochranném obleku a dbát zvýšené opatrnosti – může se jednat o velmi agresivní látky. Při práci nekuřte ani nemanipulujte s otevřeným ohněm, nejezte ani nepijte. Při zasažení agresivní unikající látkou vyhledejte ihned lékaře.
 
Chemická odolnost
Multifunkční nádrž ET je odolná vůči kapalinám a sypkým materiálům uvedeným v seznamu chemické odolnosti. Tento seznam zašleme na vyžádání. Při likvidaci neznámé látky použijte rezistenční vložku, která zvýší účinnost a bezpečnost vany/nádrže. Pozor výrobek není určen k dlouhodobému skladování zachycených látek, ale pouze pod dobu nezbytně nutnou než bude přistavena speciální nádoba umožňující dlouhodobé skladování, případně likvidaci předepsaným způsobem.
 
Údržba a skladování
Pozor při mechanickém poškození folie je nutné výrobek zaslat na odbornou opravu k výrobci. Při neodborné či nouzové opravě není zaručena správná funkčnost výrobku.
Po odčerpání a ekologické likvidaci zachycené látky (kapaliny, sypké látky) je možné výrobek umýt pomocí příslušných neutralizačních prostředků dle charakteru a složení zachycené látky nebo vlažnou vodou (znečištění vodními roztoky), případně použít jiné vhodné čistící prostředky dle uvážení uživatele. Po vyčištění a vysušení vnitřního a vnějšího povrchu nádrže a tím je tato nachystána na další použití. Nezapomeňte na dodržování zásad ekologické likvidace jak samotné zachycené látky, použité vložky, tak i použitých čistících prostředků.
Výrobek připravte ke skladování suchý zbavený všech nečistot. Skladujte na suchém a čistém místě nejlépe při pokojové teplotě. Při dlouhodobém skladování doporučujeme uložit v rozloženém stavu.
 
Pozor – výrobce neručí za škody způsobené nesprávným používáním výrobku!
Myslete na bezpečnost a ochranu životního prostředí!
 
Výhody pro vás
DOPRAVA ZDARMA pro ČR
Nad 14 000,- Kč bez DPH (s výjimkou - viz Obchodní podmínky)
603 427 133
Nejste si jistí, rádi Vám pomůžeme s výběrem
Bonus pro vás
Sleva 3% z obratu za uplynulý rok - viz Obchodní podmínky