Hasicí přístroj sněhový - 5kg

hasicí přístroj sněhový - 5kg.jpg
Nejpoužívanější typ sněhového hasicího přístroje vyvíjí bohatou pěnu tvořenou CO2, kysličníkem uhličitým.Tyto hasicí přístroje se velmi často používají v průmyslu, např. do obchodů, kuchyní, počítačových center, trafostanic, strojoven výtahů, potravinářských provozů.
Nejvhodnější jsou k uhašení rozvoden elektrické energie. Další jeho nespornou výhodou je příznivá cena hasiva a jeho možnost uložení na volném prostranství i v zimním období (je použitelný i při –30°C). Tvar proudnice sněhového hasicího přístroje zaručuje cílený proud hasiva na místo požáru, ergonomicky tvarovaná rukojeť zajišťuje pohodlné držení a ochranu před případným omrznutím. Při hašení můžete  utrpět omrzliny - expandující pěna má asi 78 stupňů pod nulou.
Je možno ho použít i na hašení zařízení pod napětím elektrického proudu do 110Kv.

Technické parametry:
  • Váha (kg): 17
  • Hasivo (l): CO2 5 kg
  • Teplotní funkční rozsah (°C): - 30 až + 60
  • Minimální doba činnosti (s): 30
2.299 Kč (96 € / kus)
Cena s DPH
1.900 Kč (79 € / kus)
Cena bez DPH
Skladem