Hydrantový systém (hydrant) a příslušenství

Požární hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí představují velmi účinný hasící prostředek se stálou dodávkou vody, který je okamžitě dosažitelný. Požadavky na tyto hydranty jsou takové, aby zajistily pohotové ovládání jednou osobou.

Jak hydranty instalovat? Tyto hadicové systémy se mají osazovat ve výšce 1,1 m až 1,3 m nad podlahou (měřeno ke středu zařízení). Dispozičně musí být hydranty umístěny tak, aby k nim osoby měly snadný přístup a dvířka se mohla otevřít o 180 °. Pro instalaci hydrantových systémů je třeba zajistit přívod vody, aby v nejméně příznivém místě umožnilo přetlak minimálně 0,2 MPa.

Tam, kde je instalovaný starší požární hydrant, se sploštitelnou hadicí je rovněž nutné čas od času doplnit chybějící nebo vyměnit poškozené vybavení. 

223 Kč
54.105 Kč
Na stránku